Waarom een privacyverklaring?
15 dagen gebed voor de hindoe-wereld is een intiatief van Stichting Jeugd met een Opdracht (JmeO). JmeO verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt specifiek voor de gebedscampagne 15 dagen gebed voor de hindoe-wereld en is bedoeld om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?
Deze privacyverklaring is van toepassing op abonnees van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze informatie?
Abonnees nieuwsbrieven
Om nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij contactgegevens van abonnees (naam, adres, emailadres). Wij versturen nieuwsbrieven digitaal. Bij het verzenden van digitale nieuwsbrieven (per e-mail) maakt JmeO gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan JmeO haar informatie aan u verder optimaliseren.
Bezoekers van onze websites
Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. JmeO gebruikt op haar websites geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken de hierboven genoemde contactgegevens om u gericht te kunnen informeren over de gebedscampagne 15 dagen gebed voor de hindoe-wereld. Geen van deze gegevens worden aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Voor contactgegevens van abonnees van nieuwsbrieven hanteren we geen bewaartermijn. Deze gegevens kunnen op verzoek wel verwijderd of gewijzigd worden (zie volgende paragraaf).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U moet daarbij wel een bewijs van uw identiteit laten zien voordat wij u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.
Wijzigingen kunt u per mail doorgeven (zie contactgegevens). Uzelf afmelden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrieven kan via een link in de e-mails zelf.

Beveiliging
JmeO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen privacy beleid
JmeO houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar info@15dagen.nl.

JmeO is een stichting met CBF-erkenning voor goede doelen en ANBI-status.